Kørekortregler for el-scooter, knallert og motorcykel i Danmark

Hvilken scooter, knallert eller motorcykel må du køre, med hvilket kørekort må du køre den, og hvor skal du køre henne?

Vi forsøger at overskueliggøre kørekortreglerne her, så du har nemmere ved at vælge den rigtige elektriske scooter, som passer til dine kørekort.

Forskellen på knallert 30 og knallert 45

Knallert 30 (lille knallert)

  • Må køre 30 km/t
  • Aldersgrænse 15 år
  • Du kan tage kørekort til lille knallert på ungdomsskolen, når du er under 18 år.
  • Hvis du har kørekort til bil, motorcykel eller stor knallert, gælder dit kørekort også til lille knallert.
  • Hvis du er fyldt 18 år før 19. januar 2013, behøver du ikke noget kørekort til lille knallert.
  • Du skal som hovedregel følge færdselsreglerne for cyklister

Hvordan får jeg kørekort til lille knallert?

Kommunen arrangerer knallertundervisning, og den foregår typisk på den kommunale ungdomsskole. Undervisningen består af både teori og praksis – dvs., at du både skal læse, udfylde skriftlige prøver og ud at køre på vejene med en lærer.

Du skal klare følgende for at få kørekort til knallert:

  • følge ungdomsskolens undervisning og bestå både en teoriprøve og en praktisk køreprøve
  • bestå 30 undervisningstimer – inklusiv den teoretiske og den praktiske prøve.


Før du kan gå op til den praktiske prøve, skal du desuden have gennemført et førstehjælpskursus, som er et særskilt kursus og ikke en del af knallertundervisningen.

Læs mere om de nye regler og førstehjælpskurset på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside:

Knallert 45 (stor knallert)

  • Må køre 45 km/t
  • Aldersgrænse 18 år
  • Du må køre stor knallert, når du er fyldt 18 år og har taget kørekort til enten stor knallert, bil eller motorcykel.
  • Du skal følge færdselsreglerne for bil og motorcykel. Men du må ikke køre på motorvej eller motortrafikvej.

Hvordan får jeg kørekort til stor knallert?

For at få kørekort til stor knallert (45 km/t) skal du henvende dig til en kørelærer.

Du skal have kørekort til stor knallert, hvis du ikke allerede har kørekort til bil eller motorcykel. Du kan tidligst få kørekort til stor knallert, når du fylder 18 år.

Det koster 290 kr. (2021) at gå til køreprøve for at få kørekort til stor knallert.

Læs mere om kørekort til stor knallert på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside.

Scooter MC

Der findes tre forskellige kørekort-kategorier til motorcykler, og du skal i lighed med kørekørt til personbil opfylde følgende krav uanset kategori:

  • have en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m.
  • have sædvanlig bopæl i Danmark
  • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

Alderskravene og kategorierne ser ud som følger:

  • Kategori A1 (lille motorcykel): 18 år
  • Kategori A2: (mellem motorcykel): 20 år
  • Kategori A: (stor motorcykel): 24 år

Der findes visse undtagelser fra alderskravene, som du kan læse om i Kørekortbekendtgørelsen:

Regler når du kører på knallert

Et kørekort til lille knallert giver dig ret til at køre på en lille knallert, der højest kan køre 30 km/t.

Du skal have kørekort til stor knallert, motorcykel eller bil for at køre på en knallert 45, og du må kun bruge knallerten på vejene, altså kørebanerne – ikke på cykelstier eller lignende.

Det er forbudt at ændre på knallerten/tune den, så den kan køre stærkere. Hvis politiet får en mistanke om, at du har tunet din knallert, kan de kontrolmåle den. Hvis de har ret i, at den er tunet, får du en bøde på minimum 1000 kr. (2021).

Ligegyldigt om din knallert er en stor eller lille model, må du kun køre på den alene. Du må altså ikke have en eller flere venner med på knallerten.

Kørsel uden kørekortet

Hvis du kører på en lille knallert uden at have knallertkørekort, koster det 1000 kr. i bøde (2021). Hvis du kører på en stor knallert uden knallertkørekort, er bøden væsentligt større.

Glemt din hjelm?

Du skal altid huske at have hjelm på, når du kører på knallert. Det er både det sikreste og det klogeste, for hvis politiet stopper dig uden hjelm, får du en bøde på 1.500 kr. (2021).

Fuld og på knallert

Du må ikke køre på din eller andres knallert, hvis du har drukket over en vis promillegrænse af alkohol. Bliver du stoppet med for meget alkohol i blodet, får du en bøde. Bødens størrelse afhænger af, om du har kørt på en lille eller stor knallert samt af din indkomst.

Du må ikke have mere end 0,5 promille alkohol i blodet. Det er klogest helt at lade være med at drikke, hvis du skal ud at køre, for du kan ikke bedømme, hvor høj din promille er. Spirituskørsel er noget, man tager meget alvorligt, og har du en promille på over 1,2, risikerer du at blive straffet med fængsel, hvis du er 15 år eller derover.

Opdateret 18-05-2021 – se altid opdaterede regler på borger.dk eller sikkertrafik.dk

Kurv

Login

BRUG RABATKODE “NIU-SOMMER” I INDKØBSKURVEN, OG FÅ FOR:​

2.500 kr. Gratis!*

*Når du køber en NIU el-scooter online, vil du i perioden frem til og med 31. august 2023 kunne vælge frit mellem originalt NIU ekstraudstyr som findes på vores lager – Vi giver op til 2.500 kr. i tilskud til ekstraudstyret pr. køb